İDARECİLİK SINAVINI KAZANANLAR VE İDARECİ OLARAK ATANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE
MEB bu yönetmeliğin iptal edileceğini bildiği için aynı gün yayınladığı 2007/32 sayılı genelgenin son paragrafında yönetici atama işlemlerinin en kısa sürede başlatılarak sonuçlandırılmasını istemektedir. Bu genelgede; Danıştay söz konusu yönetmeliği iptal etmeden önce “oldu-bitti”nin gerçekleştirilerek ve bu ucube yönetmeliğin amacına ulaşmasını sağlama telaşı açıkça görülmektedir.

Üstelik yönetmelikte, boş idarecilikleri ilan etme konusunda herhangi bir hüküm bulunmadığı için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kimseye haber vermeden el altından bu atamaları yapabileceklerdir.

Cumhuriyet tarihinde MEB, hiçbir zaman bu şekilde bir oldu-bittiye getirilmediği gibi, hiçbir devirde böyle hukuksuz, mantıksız, adaletsiz, etik kuralları hiçe sayan bir uygulamaya da maruz kalmamıştır. Bu ayıp, AKP iktidarı dönemindeki Milli Eğitim Bakanlığına nasip olmuştur.

Yukarıda anlatılan bu oyuna dur demek, bu oyunu bozmak ve haklarının gasp edilmesini önlemek için biz sendika olarak üzerimize düşeni yapacağımız gibi, öğretmen arkadaşlarımızın da yapacağı şeyler vardır.

1-    İdarecilik sınavını kazanan arkadaşlar, yönetmeliğin Geçici 1. Maddesini gerekçe göstererek, hiçbir duyuru veya ilan beklemeden, hemen atanmak istedikleri okulu veya okulları belirterek aşağıda örneği bulunan dilekçeyle başvuruda bulunmalıdırlar.
Sınav kazananlar için atama dilekçe örneği. TIKLAYINIZ

2-    Yeni atama yönetmeliği herhangi bir sınav kazanmadan da atanmayı sağladığı için, yönetmelikteki çalışma süre şartları tutan ve idareci olmak isteyen bütün öğretmen veya idareciler, herhangi bir duyuru beklemeden, hemen, aşağıda örneği bulunan dilekçeyle başvuruda bulunmalıdırlar.
İdareci olarak atanmak isteyenler için dilekçe örneği. TIKLAYINIZ

Bu dilekçeler çalışılan okul veya kurum müdürlüğüne verilerek il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılması sağlanmalıdır. Dilekçe verildiği anda kayda girmesine, tarih ve kayıt numarasının mutlaka alınmasına dikkat edilmelidir.

Bu işlem ne sağlayacaktır?
Bu yönetmelik uyarınca oldu-bittiye getirilerek ataması yapılanların, yönetmelik Danıştay tarafından iptal edildiğinde kazanılmış hak sahibi olmaları önlenecek ve yargı yolu açık kalacaktır. Atama kriterleri tuttuğu halde, atanmak istediği yere puan ve diğer kriterler bakımından daha düşük biri atandığında; dilekçe vererek atanma talebinde bulunmuş olanlar, yönetmelik yargı tarafından iptal edildiğinde hak sahibi olacaklar ve gerekirse idari yargı yoluyla atamaları yapılabilecektir.

Hak’tan, dürüstlükten ve adaletten yana olan bütün eğitim çalışanlarına duyurulur.