EĞİTİM SİSTEMİNDE REFORM NİTELİĞİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALI

 Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK’un, YGS sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasıdır.

 

ÜNİVERSİTE SINAVINDA BAŞARI İÇİN EĞİTİM SİSTEMİNDE REFORM NİTELİĞİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALI

Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Ancak YGS sonuçları eğitimciler olarak bizleri mutlu etmemiştir. YGS’ye giren adayların 14 bin 156’sının sınavı hesaplanamamış, 70 bin aday ise tercih hakkını kazanamamıştır. Öte yandan Fen bilimleri testi, adayların yarıdan fazlası tarafından boş bırakılmıştır.

 

Bu sonuçlar eğitim sistemi açısından geldiğimiz noktayı gözler önüne sermektedir. Ezberci, sınava endeksli, analitik düşünmeye yönlendirmeyen, yenilikçi olmayan bir eğitim sistemine sahip olan ülkemizde, öğrencilerin üniversite yarışında başarılı olmasını beklemek mümkün değildir.

 

ÖĞRENCİLER DEĞİL, SİSTEM SORGULANMALI

Bu noktada üniversite sınavında yaşanan başarısızlıkta öğrencilerin değil, sistemin sorgulanması gerekmektedir. Öğrencilerimiz yanlışlıklarla dolu eğitim sistemi nedeniyle, başarısız bir eğitim-öğretim hayatı yaşamaktadır. Bu nedenle eğitim sisteminde reform niteliğinde köklü değişikler yapmak gerekmektedir. Bu konuda ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir adım atmamıştır. Sorunlar yıllar geçtikçe daha da kronikleşmekte ve içinden çıkılmaz hale gelmektedir.

 

Ülkemizde neredeyse dershaneler okullara alternatif hale getirilmiştir. Öğrenci dershanede aldığı eğitimle sınava hazırlanmaktadır. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyenler ise, sadece okulda aldığı eğitimle sınava hazırlanmaktadır. Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği yoktur. Bu da bölgeler arasında, iller arasında ciddi farklılıklar oluşmasına yol açmaktadır.

 

SINAVA ENDEKSLİ EĞİTİM, YÖNLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILMAMASI, DOĞRU PLANLANMIŞ BİR YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİNİN OLMAMASI, ÖĞRETMEN AÇIĞI BÜYÜK HANDİKAP

Sınava endeksli eğitim sonucunda ne yazık ki, araştırmayan, sorgulamayan, üretemeyen bir nesil yetişmektedir. Öğrencilere üniversite hayatı için bir yönlendirme çalışması yapılmamaktadır. Türkiye’de doğru programlanmış bir yükseköğretim stratejisi yoktur. Öğretmen ve derslik açığı eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir. Öğrencileri okula bağlayan bir yapı oluşturulamamıştır.

 

Öte yandan YGS sonuçlarının en dikkat çekici noktalardan biri de öğrencilerin fen bilimleri alanında yaşadığı başarısızlıktır. Ülkemizde öğrencilerin fen bilimlerine yeterli ilgiyi göstermesi bir türlü sağlanamamaktadır Oysa fen ve matematik vazgeçilmez temel bilimlerdir. Bu alanlarda sağlanan başarı, son derece önemlidir. Fen bilimleri alanında başarısızlığın kaynağında da eğitim sistemindeki yanlış uygulamalar, ezberci ve sınav merkezli eğitim yatmaktadır.

 

Başarıyı sadece üniversiteyi kazanan öğrenci sayısıyla ilişkilendirmemek gerekir. İlköğretimde, ortaöğretimde iyi yetişmeyen gençler, üniversitede de zorluk yaşamaktadır. Akademisyenlerin en çok şikâyet ettiği konuların başında öğrencilerin ortaöğretimde iyi yetişmemesi gelmektedir.

 

Bu noktada üniversite sınavında ve üniversite hayatında başarı amaçlanıyorsa; öncelikle eğitim sisteminde reform yapılması zorunludur.

 

Eğitim sistemi baştan aşağı yenilenmeli, öğrencilere yönlendirme çalışması yapılmalı, müfredat programları gözden geçirilmeli, ezbercilikten uzak, başarı merkezli bir sistem oluşturulmalı, ortaöğretimin etkisi artırılmalı, eğitime yatırım yapılmalı, öğretmen ve derslik açığı sorunu mutlaka çözülmeli,  öğrencinin okula ilgisi sağlanmalı, eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilmelidir.

 

Yükseköğretim Kurulu da, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli; sayısal bazda değil, kalite bazında üniversiteleriyle adından söz ettirmelidir. Türkiye’de ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde verim, kalite ve başarı ancak, ilgili tüm kurumların, yetkili makamların elini taşın altına koymasıyla gerçekleştirilebilir.

 

Saygılarımızla.