SAĞLIK MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİYLE İLGİLİ MEB’İN CEVABİ YAZISI

Türk Eğitim Sen olarak MEB’e gönderdiğimiz yazıyla Sağlık Meslek Liseleri yöneticilerinin atamalarının bu kurumlarda yöneticilik yapanlar arasından gerçekleştirilmesini talep etmiştik. Bakanlık tarafından gönderilen cevabi yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumu yöneticiliklerine atama iş ve işlemlerinin 13.08.2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 2009/73 sayılı Genelge çerçevesinde yürütüldüğü, 5450 sayılı Yasa kapsamında Bakanlığa devredilen eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin devir öncesindeki yöneticilik hizmetlerinin anılan Yönetmelik kapsamındaki emsal yöneticiler gibi değerlendirildiği bildirilmiştir. Yönetmelik ve Genelge hükümlerine göre hakları korunmayan bu eğitim kurumlarının yöneticileri, kariyer basamakları sınavına giremediklerinden (Ek 2) formunda değerlendirilmedikleri için muhtemel idarecilik başvurularında dezavantajlı duruma düşerek ayrıca mağdur olmaktadırlar. 

SML İDARECİLERİNİN HAKLARI KORUNMALIDIR!  

MEB’in Cevabi  Yazısı  İçin Tıklayınız