SÖZLEŞMELİYE YOLLUKTA BİR KARAR DA ADANA’DAN

            657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen bir Türk Eğitim Sen üyesinin Kars ilinden Adana iline atanmasının ardından yolluk talebinin reddedilmesine dair işlemin iptali için açmış olduğu idari davada, İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir. Yargı kararında; atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütmesinden kaynaklanması nedeni ile bu külfetin kamuca karşılanması gerektiğinden dolayı idarenin yolluk talebini reddeden işlemde hukuka uyarlık olmadığı yer almıştır. Ayrıca hukuka aykırılığı yargı kararı ile sabit olan bu işlem nedeni ile ödenmeyen yolluğun idareye başvurunun yapıldığı tarihten itibaren hesaplanarak işletilecek yasal faizi ile beraber davacıya ödenmesi gerektiği de belirtilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız