SÖZLEŞMELİLERDEN PEŞİN ALINAN DAMGA VERGİSİNE DAVA AÇTIK

            657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen personelden 2011 yılına ait imzaladıkları sözleşmelere binaen damga vergisi bir yıllık peşin olarak alınmıştır. 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 83. maddesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri” şeklinde bir bent eklenerek sözleşmeler damga vergisi kapsamından çıkarılmıştır.

            25.02.2011 tarihinden itibaren sözleşmelerin bitim tarihine kadar kalan döneme ait peşin alınmış olan damga vergisinin hesaplanarak sözleşmeli personele iade edilmesi gerektiğinden dolayı Türk Eğitim Sen olarak geri ödemelerin yapılması hususunda 28.02.2011 tarihinde Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmuştuk. Ancak bakanlık talebimizi reddetmiştir.

            Bakanlık tarafından geri ödemelerin yapılamayacağı hususunda Sendikamıza gönderilen işlemin iptali için dava açtık.  

Maliye Bakanlığı'nın Cevabi Yazısı İçin Tıklayınız

Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız