SÖZLEŞMELİLERE KADRO VE ASKER ÖĞRETMENLİK HAKKI İSTEDİK

            Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmayı bekleyen Torba Kanunun içerisine konulması için milletvekilleri aracılığı ile sunulmak üzere; 657 sayılı Yasanın 4-b maddesi uyarınca görev yapan öğretmenlerimizin kadrolu öğretmenlerimiz gibi asker öğretmenlik yapabilmesi ve 657 sayılı Yasanın 4-b maddesi uyarınca görev yapan öğretmenlerimizin herhangi bir şart aranmaksızın kadroya geçirilmesi için önerge hazırladık. Türk Eğitim Sen olarak sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya geçirilmesi ve kadrolular ile aynı haklardan yararlanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.  

 

 

Sözleşmelilere Kadro Verilmesi İçin Verilen Teklif İçin Tıklayınız  

 

Sözleşmelilere Asker Öğretmenlik Uygulamasından Yararlanması İçin Verilen Teklif İçin Tıklayınız