SÖZLEŞMELİYE İL EMRİ TALEBİMİZE MEB’İN KABUL EDİLEMEZ CEVABI

            Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 09.12.2010 tarih ve 2420 sayılı yazıyla, sözleşmeli öğretmenlerin 2010 yılı Aralık ayında yapılan özür durumuna bağlı yer değişikliklerinde, illerde münhal kadroların sözleşmeli öğretmenlere tam olarak açılmasını ve tercihlerine atanamayan sözleşmeli öğretmenler için tıpkı kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi  il emrine atanma hakkının verilmesini talep etmiştik.

            Bakanlık tarafından Sendikamıza gönderilen cevabi yazıda, sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sözleşmelerinin 13/ğ maddesinde yer alan “Eğitim-öğretimin devam ettiği dönemlerde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme karşılığında ders yükünü dolduramaması durumunda sözleşmesi feshedilir.” Hükmü uyarınca il emri hakkının verilmesine imkan olmadığı belirtilmiştir. Bahsi geçen cevabi yazının ilgi (d) kısmında, gönderdiğimiz yazının sayı numarası yanlış yazılmış ve böylece Bakanlık bu konuda ne kadar özensiz olduğunu da ortaya koymuştur.

 

Bilindiği üzere, ailenin korunması ilkesi T.C. Anayasasında yer alan ve uluslar arası sözleşmelerle de güvence altına alınan bir haktır. Sözleşmeli öğretmenlerin, kendilerine il emri hakkı verilmediği için ailelerinden yıllarca ayrı kalmaları, insan hakları ihlali anlamı taşımaktadır. Türk Eğitim Sen olarak bu ihlale karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Anayasanın eşitlik ilkesi gereği kadrolu öğretmenlere verilen il emrine atanma hakkının sözleşmeli öğretmenlere de verilmesi için mücadelemiz devam edecektir.     

 

 

SÖZLEŞMELİLERE ÖZÜR GRUBUNDA ‘İL EMRİ’ VERİLMELİ

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız