2013 YILI BÜTÇESİNİ VE 3+3'LÜK ZAMMI PROTESTO ETTİK

Türkiye Kamu-Sen, 2013 yılı bütçesi ile memur ve emekliye reva görülen 3+3 maaş zammını TBMM önünde ve yurt genelinde düzenlediği eylemlerle protesto etti.

“EĞRİ CETVELDEN DOĞRU ÇİZGİ ÇIKMAZ”

TBMM Dikmen kapısı önünde düzenlenen eylemde konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eğri, bu nedenle de yaptığı hesapların hepsi yanlış çıkıyor” dedi. Koncuk, “Aralıksız olarak 10 yıldır ülkeyi dilediği gibi yöneten AKP iktidarının hazırladığı bütçeyle bir yıl daha geçirmeye hazırlanıyoruz. 2012 yılı boyunca memurları, emeklileri enflasyona ezdirmedik deyip, ülkenin kaymağını yandaş çevrelere dağıtanları gördük. Günlerce, sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı, toplu sözleşme tiyatrosunu izledik. Eşit işe eşit ücret getireceği söylenen 666 sayılı KHK ile kamu görevlilerinin fazla mesailerinin, ikramiye haklarının gasp edildiğine, bazı kurumlarda yol ücretlerinin kaldırıldığına, öğretmen, akademisyen, KİT çalışanı gibi birçok memura ise hiç ek ödeme artışı yapılmadığına şahit olduk. Kamu görevlilerini tam 6 ay boyunca sıfır zamma mahkûm edip, doğalgaza % 29,3; elektriğe % 20; mazota, benzine %13; kömüre %17; oduna %21; ulaşıma %16 zam yapanların; toplu sözleşme adı altında memurlara %4+4 artışı reva görmelerini yaşadık. Ekonomide yaptıkları yanlışı, dış politikada düştükleri zafiyeti, ekonomiyi yönetememelerinin beceriksizliğini memura, emekliye, dul ve yetime fatura eden siyasetçilerle, bakanlarla muhatap olduk. Şimdi bu çarpık anlayışın hazırladığı 2013 yılı bütçesi Meclis’te görüşülüyor. Bundan önceki 10 yılda ne gördüysek, ne yaşadıysak, 2013 yılında da benzer şeylerle karşılaşacağız” dedi.

“PASTADAN ALDIĞIMIZ PAY KISILDI”

Genel Başkan İsmail Koncuk, “2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, aksine pastadan aldıkları pay kısılmıştır” şeklinde konuştu. Koncuk, “2013 yılı bütçesinde, bütçe açığının ve cari açığın, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatılmaya çalışılacağı görülüyor. Gelecek yıl bütçesinde enflasyon hedefi %5,3; büyüme hedefi %4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artış %17, KDV artışı %18 ve toplam vergilerdeki artış da %14 olarak planlanmış. Bunun anlamı, dar ve sabit gelirlilerimizin sırtına binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamı vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayından sonra azalacak maaşlardır. Bunun anlamı, zahmeti, külfeti çalışanın sırtına bindirmek, nimeti mutlu azınlığa peşkeş çekmektir.2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, aksine pastadan aldıkları pay kısılmıştır. Ekonomik kriz dönemleri, çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş, bu dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır. Yatırım paketi adı altında sanayici ve iş adamlarına milyarlarca liralık kaynak yaratılırken, memurlarımız ve memur emeklilerimiz açlığa, yoksulluğa ve sefalete sürüklenmektedir. Yalnızca 2012 yılı içinde banka hesabında 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat sahiplerinin sayısı 6 bin 669 kişi artarak 51 bin 161 kişiye yükselmiştir. Bir yanda milyonlarına milyonlar katan mutlu azınlık varken diğer tarafta ek ödemeden, fazla mesaiden, ikramiyeden bile mahrum bırakılan, %3+3 zamma mahkûm edilen memurlar bulunmaktadır.

Bilinmelidir ki, devletin bütçesi kimsenin babasının malı değildir. Bütçe de milli gelir de milletin ortak kaynağıdır. Hükümetin görevi, herkesin ortak malı olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri, hakça paylaştırmaktır. 75 milyonun ortak kaynağından; milletin %99’u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1’lik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır. Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68 büyüyen bir ülkede, çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir.

Ne yazık ki, bu bütçeyle 2013 yılında da bu adaletsizlik artarak sürecektir” dedi.

“MADEM HAZİNE ALTIN KAYNIYOR, ÇALIŞANLAR NİYE İNİM İNİM İNLİYOR?

Son 1 yılda temel ihtiyaçlara gelen zamları da açıklayan Genel Başkan Koncuk, memurlara %3+3 zammı reva gören anlayışın hazırladığı bütçenin adalet getirmeyeceğini söyledi. Koncuk, Başbakan’a “Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; Bakanlar neden çıkıp her gün memur maaşlarının bütçede açık yarattığını iddia ediyorlar? Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; memurlar, emekli, dul ve yetimler neden inim inim inletiliyor? diye sordu. “Son bir yıl içinde tavuk eti, fasulye, traş %15, deterjan %13, sabun %18, şampuan %25, tren %27, vapur %19, otobüs %10, doğalgaz %29, odun %20, kömür %16, elektrik %20, okul masrafları ve tüp %10 zamlanmışken; memurlara %3+3 zammı reva gören anlayışın hazırladığı bütçenin adalet getirmeyeceği açıktır. Bu anlayışla dar ve sabit gelirlilerin insanca bir yaşama kavuşması hayalden öteye gitmeyecektir. 2013 için kamu görevlilerine verilmesi planlanan maaş zammı, memurun cebinden çıkacak paranın yarısını bile karşılamamaktadır. Bütçe görüşmelerinde Hazinedeki altın ve döviz rezervleriyle övünen Sayın Başbakan’ın demecini hayretler içinde izledik. Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; Bakanlar neden çıkıp her gün memur maaşlarının bütçede açık yarattığını iddia ediyorlar? Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; memurlar, emekli, dul ve yetimler neden inim inim inletiliyor?Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; neden her yıl milyarlarca dolar borçlanılıyor, her yıl rantiyeciye 50 milyar lira faiz ödeniyor?Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; neden fabrikalar, limanlar, ormanlar, madenler, hatta otoyollar ve köprüler haraç mezat satılıyor, ülkemizin değerleri elden çıkarılıyor?Yetkililer bu mantıksızlığı izah etmek durumundadır” dedi.

MİLLETİN SIRTINA BİNEREK BÜTÇE AÇIĞI KAPANMAZ!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 2013 yılı bütçesi netleştiğinde toplumun tüm kesimlerinin büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Koncuk, gelir dağılımında yaşanan adaletsizliğin giderek arttığını ifade ederek, zenginin daha zengin, fakirin ise daha da fakirleştiğini belirtti.

Milletin sırtına binilerek adalet sağlandığı, bütçe açıklarının kapatıldığı nerede görülmüştür? Diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bütün bu verileri göz önünde bulundurarak soruyorum; siz bizim yerimizde olsanız bu hükümete dua mı ederdiniz, yoksa beddua mı?” diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Kamu-Sen’in 2013 yılı bütçesi ve memura verilen 3+3’lük zammı protesto ettiği eyleme MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, MHP Adana Milletvekili Ali Halaman, MHP Adana Milletvekili seyfettin Yılmaz, MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ile Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Nalan Huriye Akcan, Konfederasyon Genel Merkez yöneticileri ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalara üye çok sayıda kamu görevlisi de katıldı.

Genel Başkanın Konuşması İçin tıklayınız