TBMM ÖNÜNDE ‘’TORBA TASARIYA’’ TORBALI EYLEM

 TBMM önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri, yanlarında getirdikleri torbaları ayaklarıyla ezerek, TBMM'de görüşülmekte olan ''Torba tasarıyı'' protesto etti.

TBMM'nin Dikmen Kapısı'nda toplanan grup, istemlerini dile getiren çeşitli sloganlar attı.

Eylemde açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, kamu hizmeti anlayışı yerine kar odaklı politikalarla devletin tüccarlaştırıldığını vurguladı.

Bu kapsamda, kamuda daha az elemanla daha çok iş yaparak çalışanları köleleştirmenin, iş güvencesini zayıflatmanın, işten çıkarılmaları kolaylaştırmanın siyasetçilerin tek amacı haline geldiğini belirten Akyıldız, TBMM'de görüşülmekte olan Torba Tasarı'nın, kamuda esnek çalışmayı amaçlayan, memura verilecek cezaları artıran, memurların isteği dışında başka kurumlara atanmasını kolaylaştıran bir özellik taşıdığını söyledi.

Tasarının TBMM gündemine gelmeden önceki evrelerinde siyasi iradenin, memur temsilcilerinden hiçbir görüş almadığını ifade eden Akyıldız, tasarıyla kamu istihdam mantığının kar odaklı, esnek, güvencesiz özel sektör anlayışına teslim edildiğini belirtti.

Yapılmak istenen değişiklikle bazı müşavir, başuzman ve müfettişlik kadrolarının iptal edileceğini ve bu durumdaki personelin Devlet Personel Başkanlığı eli ile başka kurumlara ''sürgün edilebilmelerinin'' önünün açılacağını söyleyen Akyıldız, şöyle devam etti:

''Bu yolla kamuda denetimsiz bir yapı oluşturulmak istenmektedir. Tasarı ile kariyer ve liyakat ilkesi yok sayılmakta, üst düzey yönetici atamalarında kadrolaşma, siyasi yandaşlık, denetimsiz bir kamu yönetimi, özel sektör-siyasi parti ilişkilerinin meşrulaşması ve hükümet memuru uygulaması esas alınmaktadır. Çalışma saatlerinin tespiti kurumların inisiyatifine bırakılmaktadır. Böyle bir uygulama kamuya özel sektör mantığını yerleştirecek, esnek çalışmanın önünü açmayı, kamu hizmetlerindeki yeknesaklığı ve ahengi bozarak, kamuda çok başlı bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir.''

Bugüne kadar yapılan toplu görüşmelerde karar altına alınan ve hayata geçirilmeyi bekleyen 50 konunun bulunduğunu ancak bunlardan yalnızca 12'sinin kısmen tasarıya eklendiğini anlatan Akyıldız, tasarının görüşülmesi sırasında da tek taraflı olarak bazı düzenlemeler yapılarak KİT'lerde 1 sayılı cetvele tabi yöneticilerin ek ödemelerini yüzde 100'den yüzde 200'e çıkaran madde ile itfaiye personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesini öngören maddelerin anlaşılmaz bir şekilde çıkarıldığını söyledi.

Toplu görüşmelerde kararlaştırılan konuların tasarıdan tek tek çıkarılmasının, 4688 sayılı kanunun özüne ve siyasi iradenin verdiği taahhütlere uymadığını ifade eden Akyıldız, yıllarca mücadele ederek, toplu görüşme masalarında kazandıkları hakların, hiçbir gerekçeye dayandırılmadan tasarıdan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Söz konusu maddeleri tasarıdan çıkaranlardan kamuoyuna açıklama yapmalarını isteyen Akyıldız, ''AKP, Torba Tasarı ile memurlarımızın başına çuval geçirmek istemektedir. Bu çuvalı, memuru yok etmek isteyenlerin, memuru sevmeyenlerin başına geçirmek de bizim boynumuzun borcudur'' dedi.

Konuşmanın ardından konfederasyon üyeleri yanlarında getirdikleri torbaları ayaklarıyla ezerek, ''Torbanı al başına çal'' sloganları attı.