YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YAYINLANMASI İÇİN DİLEKÇE KAMPANYASI EYLEMİ

Şu anda binlerce eğitim kurumu yöneticisi geçici olarak görev yapmaktadır. Binlerce öğretmen ise YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN bir an önce yayınlanmasını beklemektedir.


Eğitim çalışanlarının talebini değerlendiren sendikamız, süreci hızlandırmak için bir dilekçe kampanyası yapmaya karar vermiştir. Ekte bulunan dilekçe örneğinin e-posta yoluyla Başbakanlık ve MEB’e gönderilmesi çözüme katkı sağlayacaktır.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA/MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği 2002 yılından bu yana dört defa yayınlanmış ve yargı tarafından iptal edilmiştir. Yargının, iptal edilen son iki yönetmelik doğrultusunda yapılan tüm yönetici atamalarını da iptal etmesi problemi içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Bu iptaller sebebiyle şu anda binlerce eğitim kurumu yöneticisi geçici olarak görev yapmak durumunda kalmışlardır. Geleceğinden emin olmayan geçici yöneticilerle, eğitim öğretim gibi çok ciddi bir alanda başarılı olunması mümkün görünmemektedir.

Yargının son iptali üzerinden bir yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı gibi son derece önemli olan bir bakanlığın yönetici atama yönetmeliği olmaması bir hukuk devletine yakışmadığı gibi atama bekleyen binlerce öğretmenin de infialine sebep olmaktadır.

MEB tarafından hazırlanan yönetici atama yönetmeliği taslağıyla ilgili sendikaların görüşlerinin alınmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen, arzu edilen özelliklere sahip bir yönetmelik hala yayınlanamamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın büyüklüğüne ve önemine yakışır bir YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN bir an önce yayınlanması ve mevcut belirsizlik ortamının son bulması eğitim-öğretimimiz açısından büyük öneme sahiptir.


Gereğini arz ederim. ......../......../2008


Okulu: Adı-Soyadı
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi
bimer@basbakanlik.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı
bilgi@meb.gov.tr