TÜRK EĞİTİM SEN’DEN TÜRK KÜLTÜRÜ VE TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINA ARMAĞAN

“VEFATININ 750. YIL DÖNÜMÜNDE”

UNESCO 2021 HACI BEKTAŞ VELİ YILI ANISINA

HACI BEKTAŞ VELİ’DEN SEÇMELER KİTABI

Hacı Bektaş Velî, geçmişten günümüze Anadolu’da önde gelen mutasavvıf ve düşünürlerden kabul edilmiş ve büyük saygı görmüştür. Bunun en önemli nedeni, Hacı Bektaş’ın bir Velî sıfatıyla halk belleğine yer etmiş olmasıdır.  Hacı Bektaş Velî, tarihsel ve kişisel kimliğinden çıkartılıp Türk milletinin ortak bir kimliği hâline gelmiştir. Onunla ilgili olarak anlatılan duvarı at yapıp yürütmesi, yılanı kamçı yapması, arslan ile ceylan figürlerini kucağında taşıması, güvercin kılığına girişi mistik kimliğinin toplumsal kimliği ile iç içe işlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu ve buna benzer kerametler edebî eserlerde sık sık işlenerek onun toplumsal önderliğini pekiştiren ögeler olmuştur.

2021 Yılının Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. Yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından “Hacı Bektaş Veli Yılı” olarak ilan edilmesi üzerine Türk Eğitim Sen olarak; Türk kültürünün önemli bir değeri olan Hacı Bektaş Veli’yi ve onun değerlerini doğru anlayabilmek ve köklerimizden gelen hoş görü ve yardımseverlik bilinciyle adalet terazinin sağlamlığı ilkesini “Hacı Bektaş Veli’den Seçmeler” isimli bir eserle anlatmak istedik.

Bu vesile ile “Hacı Bektaş Veli Yılı” münasebetiyle Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerinin doğru anlaşılmasını ve toplumsal adaletin tesisine hizmet etmesi dileğiyle…

Türk kültürüne hayırlı uğurlu olsun….