YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ATAMA TALEP ETTİK

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında e-Sınav olarak gerçekleştirilen unvan değişikliği yazılı sınav sonucunda 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan eğitim çalışanları sözlü sınavlara katılmışlar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte adayların yazılı sınavlarda almış oldukları puanlar ile sözlü sınav puanlarının aynı olduğu görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sözlü sınavda asgari başarı puanının yazılı puanından farklı olarak 70 olması nedeniyle, çok sayıda aday müracaat ve atama hakkından  mahrum  kalmıştır.  Özellikle yazılı sınav sonucunda 60 ila 70 arası puan alanlar, mülakat asgari başarı puanının 70 olmasından dolayı başarısız sayılmış ve atama başvurusunda bulunamamışlardır.

Yazılı ve  sözlü sınavlardaki asgari başarı puan farklılığından kaynaklı olarak hem adayların mağdur olması hem de çok sayıda münhal kadroya atama yapılamaması söz konusu olup, bu husus kamu hizmetinin eksik yürütülmesine ve adayların emeğinin ziyan olmasına neden olmaktadır.

Bu minvalde sözlü sınavlarda 60 ve üzeri puan alan eğitim çalışanlarının da müracaat etmesi hak kaybına yol açmayacağı, bilakis eksik kalan kadroların dolması söz konusu olacağından bu durumda olan adaylara da müracaat hakkı verilmesi hakkaniyet ve hukuk gereği olacaktır. Bu nedenle sözlü sınavlarda 60 ve üzeri puan alanlara ek atama hakkı verilerek, ikinci bir duyuruyla müracaat etmeleri sağlanmalıdır. 

Türk Eğitim Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan; Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te yer alan sözlü sınav asgari başarı puanının değiştirilerek “60 puan” olarak düzenleme yapılması ve tüm boş normların ilan edilerek ek atama duyurusu yapılması hususunda talepte bulunduk.