2. MAARİF KONGRESİ KAPSAMINDA 12 TEMATİK PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Türk Eğitim-Sen, 2. Maarif Kongresi’nde 14-15 ve 16 Temmuz tarihlerinde iki ayrı salonda 12 tematik panel düzenledi. Panellerimiz, Türk Eğitim-Sen’in resmi youtube kanalı ve facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.

İlk panelimiz 14 Temmuz tarihinde 2023’e Doğru Maarif Kongresi “Dilde, Fikirde, İşte ve Eğitimde Birlik” paneliydi. Bu panele konuşmacı olarak ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Buhara Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu’nun oğlu Prof. Dr. Timur Kocaoğlu ve Doç. Dr. Yalçın Bay katıldı.

15 Temmuz tarihinde Prof. Dr. İsmet Çetin, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Bülent Akbaba, Prof. Dr. Hakan Akdağ ve Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah’ın katıldığı 2023’e Doğru “Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Alanlar Eğitimi Üzerine Öneriler” paneli gerçekleştirildi.

Yine aynı gün yapılan panellerden bir diğeri 2023’e Doğru “Türk Eğitim Sisteminde Okulların Finansmanı ile Ekonomi ve Finans Eğitimi” paneli oldu. Bu panele de Prof. Dr. Ali Rıza Gökbunar, Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer, Doç. Dr. Hakkı Çiftçi ve Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eski Rektörü ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Prof. Dr. Cemil Öztürk, Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Prof. Dr. Nadim Macit’in katıldığı 2023’e Doğru “Türk Yükseköğretimine İlişkin Görüş ve Öneriler” panelinde de yükseköğretimin sorunları masaya yatırıldı.

2023’e Doğru Türk Eğitim Politikasına İlişkin Görüş ve Öneriler paneline de konuşmacı olarak Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Bülent Aksoy, Prof. Dr. Hayati Beşirli ve Doç. Dr. Mustafa Sever katıldı.

Kültürel Eğitim Modeli Işığında Türk Eğitim Sisteminde yeni Yaklaşımlar panelinde Prof. Dr. Selahattin Turan, Doç. Dr. Yalçın Bay ve Doç. Dr. Neslihan Bay panelist olarak konuşma yaptı.

Prof. Dr. Yahya Akyüz, milli mücadelenin efsane komutanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, Dr. Ümit Polat ve tarihçi Zeki Saruhan “Milli Mücadelede Maarif Kongresi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Tematik paneller 16 Temmuz tarihinde de devam etti. 2023’e Doğru “Türk Eğitiminde Fen ve Matematik Alanları Eğitimi” paneline Prof. Dr. Adnan Baki, Prof. Dr. Ali Gül, Prof. Dr. Haluk Koralay ve Prof. Dr. Salip Çepni katıldı.

2023’e Doğru “Türk Eğitiminde Okul Öncesi ve Temel Eğitime İlişkin Görüş ve Öneriler” paneline Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Prof. Dr. Ayfer Şahin, Prof. Dr. Selahattin Turan ve Doç. Dr. Neslihan Bay panelist olarak katıldı.

2023’e Doğru “Türk Eğitiminde Mesleki Yöneltme, Ölçme ve Değerlendirme” paneline eğitimci Ayhan Geylani, Dr. Türker Toker ve Dr. Hasan Eşici panelist katıldı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın başkanlığında Prof. Dr. Muhammet Koçak, Prof. Dr. Ali Tilbe ve Doç. Dr. Murat Özcan’ın katıldığı panel de 2023’e Doğru “Türk Eğitiminde Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler” temasıyla gerçekleştirildi.

2023’e Doğru “Türk Eğitim Sistemi Açısından Türkçe ve Türk Dili” paneline konuşmacı olarak Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Prof. Dr. Suat Ungan, Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu ve Prof. Dr. Nezir Temur katıldı.

Panellerin sonuncusu Prof. Dr. Türker Erdoğlu, Prof. Dr. İsmet Doğan, Prof. Dr. Barış Karaelma ve Dr. Murat Karabulut’un konuşmacı olarak katıldığı 2023’e Doğru “Türk Eğitim Sisteminde Müzik ve Sanat Eğitimi” paneliydi. Bu panelde de sanat eğitimi mercek altına alındı.

 

Panel oturumlarını izlemek için tıklayınız