BİLGİ EDİNME REDDİNE YARGIDAN BİR OLUMLU CEVAP DAHA

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi Başkanlığı tarafından Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan başvuruda, mesai saatleri içinde görev yerlerini terk etmek suretiyle başka bir ilçede sendikacılık yapan A. K. ile Y. C.  Y.’nin izinli olup olmadıkları hususunda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine yapılan itirazda,  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 17.06.2010 tarih ve 2010/932 sayılı kararında; Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanlığı’nın bilgi edinme başvurusu kapsamında yetkilendirildiğine dair belgenin ibrazı halinde, itirazın incelenebileceği belirtilmiştir. İlgili karara karşı açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 2019/389 E., 2019/964 K. sayılı ve 08.05.2019 tarihli kararı ile Türk Eğitim-Sen tarafından ilgili şubeye yetki verildiğine dair kararın mahkeme dosyasına sunulması ile şubenin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunun anlaşılması nedeni ile ilgili kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin  2019/389 E., 2019/964 K. sayılı ve 08.05.2019 tarihli kararına uyularak, Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi’nin itirazının kabulüne, söz konusu bilgi edinme talebinin sendikacılık faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında bir bilgi talebi olduğu değerlendirildiğinden, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun “Bilgi verme yükümlülüğü” başlıklı 5 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek, bilgi taleplerinin karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İlgili Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Karar İçin Tıklayınız