ÜNİVERSİTELERDE, İDARİ PERSONELLERİN YER DEĞİŞTİREBİLMESİ İÇİN YÖNETMELİK ÇIKARILMALIDIR

Bilindiği üzere, üniversiteler bünyesinde görev yapan idari personellerin yer değiştirmelerin ülke genelinde birliktelik bulunmamakta, yer değiştirmeler rektörlerin takdirine bırakılmakta, bu durum ise keyfi uygulamalara sebebiyet vermekte ve mağduriyet yaratmaktadır. Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi, ülke genelinde birlikteliğin sağlanması için idari personellerin yer değiştirmelerini düzenleyen yönetmelik çıkarılmalıdır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinde  memurların yer değiştirme suretiyle bir yerden başka bir yere atanabilecekleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 52. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nın yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında idari personellerin atamasını yapabileceği, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üniversitelerinde bu yönetmelik hükümlerine tabi olduğu ve idari personellerin yer değiştirebilmeleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetmelik çıkarılması gerekmektedir. 

Üniversitelerin idari teşkilatında yer alan birimlerde  görev yapan idari personellerin yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilmeleri (yer değiştirme) için ivedilikle yönetmelik çıkarılması gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazıda idari personellerin yaşadığı mağduriyetlerin ve  keyfiliğin giderilmesi ve uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi için Başkanlığınızca, yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümleri uyarınca ivedilikle yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilme (yer değiştirme) yönetmeliğinin çıkarılmasını talep ettik.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız.