PROJE OKULUNDA ÇALIŞAN MÜDÜR ÜYEMİZE GÖREV SÜRESİ SONUNDA EK-1’LE TERCİH HAKKI VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BİR OLUMLU KARAR DA ÇORUM’DAN

Sendikamız üyesi, Çorum İli Osmancık İlçesi Ömer Derindere Fen Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken, okulu kendi isteği ve iradesi dışında proje okuluna dönüştürülmüş, bu okulda yöneticilik görev süresinin dolması üzerine yeniden görevlendirilme talebinde bulunmuş ise de bu talebi proje okulları yönetmeliği gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Üyemizin, MEBBİS sistemi üzerinden yeniden yönetici olarak görevlendirme talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin işlem ise açılan dava sonucunda Çorum İdare Mahkemesinin 2019/504 E., 2020/94 K. sayılı ve 07.02.2020 tarihli kararıyla iptal edilmiştir.

Kararın gerekçesinde; davacının Müdür olarak görev yaptığı okulun görevlendirildiği tarihte özel proje okulu olmadığı, görevlendirmesinin diğer eğitim kurumu yöneticiliklerinde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca valilik oluru ile gerçekleştirildiği, söz konusu okulun davacının göreve devamı sırasında Bakanlıkça özel proje okulu olarak belirlendiği ve proje okulları yönetmeliğinin geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1. Maddesinin de yürürlükten kalktığı, bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerinin geçerli olduğunun kabulünün gerektiği belirtilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız