MEB ÇALIŞTAYI’NA EĞİTİMCİLER ADINA KATILIP, TALEPLERİMİZİ İLETTİK.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları M. Yaşar Şahindoğan ile Selahattin Dolğun, 10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından “Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı”na katıldı.

Öğretmenlerin isteğe ve mazerete ilişkin yer değişikliklerini değerlendirmek ve geliştirme önerileri sunmak için düzenlenen çalıştay’da, Şahindoğan ve Dolğun, sendikamızın görüşlerini aktardı.

Buna göre Türk Eğitim-Sen’in talepleri özetle şu şekilde dile getirildi:

 • İl içinde eş özrü bulunan ancak yıllardır başvuru yapmasına rağmen eşinin bulunduğu yere yer değiştiremeyen öğretmenlerimizin sorunları belli bir kilometre sınırı getirilerek ya da yıl kriterine bağlı olarak verilecek “ilçe emri” ile gerçekleştirebilir.
 • Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, bundan sonraki atamalar sadece kadrolu olarak yapılmalıdır.
 • Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar ivedilikle kadroya geçirilmeli; bu süreçte sözleşmeli öğretmenlere eş özrü hakkı dahil olmak üzere kadrolu öğretmenlerin yararlandığı tüm haklar verilmelidir.
 • Alan değişiklikleri periyodik olarak ve mutlaka ihtiyaç doğrultusunda yapılmalıdır.
 • Proje okullarının yönetici ve öğretmen seçimleri somut kriterler (yazılı sınav v.b.) çerçevesinde yapılmalıdır.
 • Sıra tayin uygulaması yeniden yönetmeliğe konulmalı ve sıraların her yıl en az iki kez çalıştırılacağı bir sisteme geçilmelidir.
 • Zorunlu hizmet yükümlüsü olup, olmadığına bakılmaksızın, zorunlu hizmete ek puan verilen okullarda görev yapan tüm öğretmenler, ek hizmet puanı uygulamasından yararlandırılmalıdır.
 • Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki, “Aynı Eğitim Kurumunda Azami Çalışma Süresi” başlıklı 48. madde tamamen kaldırılmalıdır.
 • Yönetmeliğin 42. maddesinde belirtilen düşük hizmet süreli hizmet alanından daha yüksek süreli zorunlu hizmet alanına, zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan yer değiştiren öğretmen gittikleri yerin zorunlu hizmet süresine tabi tutulurken, daha önce görev yaptığı zorunlu hizmet süresi yeni görev yerindeki süreye oransal olarak yansıtılarak, zorunlu hizmet süresi hesaplanmalıdır.
 • Aday öğretmenlik sürecindeki yazılı ve sözlü sınavlar kaldırılmalıdır.
 • Kurum hizmet puanları belirlenirken objektif kriterler getirilmelidir.

Türk Eğitim-Sen olarak, MEB’in bu çalıştay’ın sonuçlarına çözüm odaklı yaklaşmasını istiyoruz. Çalıştay, sorunları öteleme ve zamana yayma aracı olarak görülmemelidir. Başta eş özrü bekleyen sözleşmeli öğretmenler ve il içi özür grubu mağdurları olmak üzere, eğitim camiasının beklentileri mutlaka karşılanmalıdır.