1 MAYIS’TA YAPILAN EK DERS ÜCRETİ KESİNTİLERİNE SON VERİLMELİDİR

Ülkemizde resmi tatil olarak uygulanan günler arasına 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de eklenmiş ve bu tarihten itibaren 1 Mayıs günü resmi tatil olarak uygulanmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenmemektedir. Bu durumun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlam ve önemi dikkate alındığında kabulü mümkün değildir.

Her yıl 1 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenlerinden 7 saatlik ek ders ücret kesintisi yapılırken, idarecilerden aynı günün ek dersi, branş öğretmenlerinden de o güne denk gelen ders saatinin genel hesaplamadan düşülmesi ile kesinti yapılmaktadır. Ancak, hem emek sahiplerinin bu önemli günü kutlaması için resmî tatil yapmak hem de bu kutlamayı yapan insanları ücret kesintisiyle adeta cezalandırmak ciddi bir çelişkidir. Öte yandan öğretmenlerimizin kendi inisiyatifleri dışında gelişen sebeplerle ek ders ücreti konusunda mağduriyet yaşaması hakkaniyete aykırıdır.

Bu sebeple, yapılacak mevzuat değişikliği ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle, 1 Mayıs gününün MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16.maddesi kapsamına alınması hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak MEB Yönetici  ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesinde yer alan milli bayramlarda olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de ders, ek ders ve ders niteliğindeki yönetim görevlerinin yapılmış kabul edilmesi yönünde İlgi Kararlarının 16. maddesinde değişiklik yapılarak yaşanan mağduriyetlerin engellenmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız