KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

2 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile 375 sayılı KHK’nın ek 25. maddesinde değişikliğe gidilmiş ve kurumlar arası geçici görevlendirme şartları belirlenmişti. KHK’da yapılan bu değişikliklerin uygulanmasına yönelik yönetmelik ise bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK’ya dayanılarak yayınlanan yönetmeliğe göre kurumlar arası geçici görevlendirmelerde dikkate alınacak hususlar:

1- Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler kurumlar arası geçici olarak görevlendirilebilecek.

2- İKİ TÜR GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILABİLECEK.

  1. Kurumların emrine,
  2. Kurumların kadro ve pozisyonlarına,

geçici görevlendirme yapılabilecek.

3- KURUMLARIN EMRİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME:

  1. Görevlendirme yapılırken, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro şartı bulunma zorunluluğu aranmaz.
  2. Geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali ve sosyal haklarını kadrolarının bulunduğu kurumdan almaya devam edecekler.

4- KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME:

  1. Kurumların kadro ve poszisyonlarına görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil tüm şartları bir arada taşımaları gerekecek.
  2. Bu şekilde görevlendirilenler kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacak, geçici görevlendirildikleri kadro ve pozisyonlar için öngörülen mali ve sosyal haklardan emsali personeller gibi yararlanacaklar.

5- Herhangi bir personeli geçici olarak görevlendirmek isteyen kurum, yönetmelik eki ek-1 formunu doldurarak personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göndererek, kurumun muvafakatini isteyecek.

6- Geçici görevlendirmenin süresi en fazla bir yıl olacak. İhtiyaç halinde bir yıllık sürelerle görevlendirme devam ettirilebilecek.

7- Geçici görevlendirmeler bakanlıkta bakan onayı ile diğer kurumlarda en üst yönetici onayıyla yapılabilecek. Onay işlemlerinde yetki devri yapılabilecek.

8- Altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakati alınacak.

9- Adaylık ve deneme, yetiştirme sürecinde olan personeller(kariyer meslek personelleri hariç) geçici olarak görevlendirilemeyecek.

10- Adaylık ve yetiştirme dönemindeki kariyer meslek personelleri en fazla altı ay süreyle görevlendirilebilecek.

11- Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin geçici görevlendirme sürelerinin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak.

12- Görevlendirilen personel, görevlendirildiği kurumun mevzuatına tabi olacak.

13- Görevlendirilecek personellerin seçimi için sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özellikler konulabilecek.

 

Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği için tıklayınız.