KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU, STAJYER ÖĞRENCİLERE YEMEK HİZMETİNİN ÜCRETSİZ VERİLMESİ TALEBİMİZİ KABUL ETTİ

Türk Eğitim Sen olarak, Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin, yataklı tedavi kurumlarında staj yapmaları durumunda yemek ücreti talep edilmemesini gerektiğine dair  Sağlık Bakanlığı’na yazı yazarak talepte bulunmuştuk. Sağlık Bakanlığı ise talebimizi reddederek stajyer öğrencilerden yemek ücreti alınacağını ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı’nın talebimizi reddetmesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat ederek stajyer öğrencilerden yemek ücreti alınmaması yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmiştik.

Kamu Denetçiliği Kurumu talebimiz üzerine yapmış olduğu inceleme sonucunda talebimizin kabulüne yönelik “DOSTANE ÇÖZÜM KARARI” vererek stajyer öğrencilerden yemek ücreti alınmayacağını ifade etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, mezkur kararında “…19/12/2018 tarihinde E.21288 sayılı yazımızla Sağlık Bakanlığından konu hakkında bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili bilgi ve belge yazımıza istinaden 6/3/2019 tarihinde Kurumumuza ulaşan cevabi yazıdan da anlaşıldığı üzere, 19/12/2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklik neticesinde yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilere staj yaptıkları günlerde hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı sağlanmış olup, başvuruya konu talebin dostane olarak çözüme kavuşturulduğu anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararında belirtildiği üzere Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin, yataklı tedavi kurumlarında staj yapmaları durumunda yemek ücreti talep edilmeyecektir.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararı için tıklayınız.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NDAN, STAJYER ÖĞRENCİLERE YEMEK HİZMETİNİN ÜCRETSİZ VERİLMESİNİ TALEP ETTİK