BİLGİ EDİNME REDDİNE KDK VE YARGIDAN TOKAT GİBİ CEVAP

Ücretli Öğretmen Görevlendirmeleri ile ilgili Valiliklere yaptığımız Bilgi Edinme başvuruları sonucunda 13 İl Valiliğinin bilgi edinme talebimize cevap vermemesi ve 6  İl Valiliğinin talebimizi reddetmesi  sonucunda Sendikamız tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Sendikamızın faaliyetlerinin büyük kısmını, üyelerimizin menfaatlerini, özlük hakları ile birlikte sosyal ve ekonomik haklarını korumak oluşturmaktadır. Bu çerçevede sendikal faaliyetlerimizi yürütme amacıyla her sene olduğu gibi 2018 yılı için de Sendikamız tarafından Valiliklere 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ücretli öğretmenlerle ilgili bilgi edinme başvurusunda bulunulmuştur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve 19 il Valiliği bu istemimizi yok sayarak bir takım verilere ulaşmamızı engellemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Karaman, Mardin, Siirt, Van, Yozgat, Zonguldak Valilikleri bilgi edinme başvurumuza hiç cevap vermemiş ve Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Çorum, Kilis Valilikleri ise bilgi edinme başvurumuzu reddetmiştir. Talebimizi reddeden Valilikler bilgi edinme başvurularını ayrı bir özel çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi olarak değerlendirerek başvurularımızı reddetmiştir. Yani bu İller maaşını ödedikleri ücretli görevlendirilenlerin sayısını verememiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığımız başvuru sonucunda;  “…cevap vermeyen ve olumsuz cevap veren idarelerin bilgi edinme talebini ayrı ve özel bir çalışma gerektirmesini gerekçe göstererek olumsuz cevaplandırması kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilemeyecektir…” şeklinde karar vermiş ve ilgili Valiliklere gönderme kararı vermiştir.

Bununla birlikte Sendikamız tarafından geçen sene Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ücretli Öğretmen Görevlendirmeleri ile ilgili yaptığımız Bilgi Edinme başvurusu Çankırı Valiliği tarafından reddedilmiş ve tarafımızca dava açılmıştır. Ankara 9. İdare Mahkemesi ise ücretli öğretmenlerle ilgili istediğimiz bilgilerin ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmeyeceği kanaatine vararak; “….bilgi edinmenin herkes için bir hak, bilgi vermenin ise bütün kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğu, kurum ve kuruluşların bu yükümlülüklerini yerine getirirken kanunun istisna saydığı durumları gözetmesi gerekmekte ise de; dava konusu olayda, idarede mevcut belgelerin yalnızca tablo şeklinde istenmesinin ayrı veya özel bir çalışma araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmeyeceği açık olup bilgi edinme talebinin reddedilmesi üzerine Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,….” şeklinde karar vermiştir. Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi ve idarenin faaliyetlerini objektif esaslara göre ve güvenilir bir sistem içerisinde yürütmesinde, etkili ve önemli araçlardan biri de "idarenin şeffaflığı ilkesi”dir. Şeffaflık ilkesini tamamlayan haklardan en önemlisi de bilgi edinme hak ve özgürlüğüdür.

 Türk Eğitim Sen olarak üyelerimizin menfaatlerini ve özlük haklarını korumak için Anayasal hakkımız olan Bilgi Edinme Hakkımızı kullanmak için hukuk mücadelesi verdik ve sonuçta KDK ve yargı olumlu cevap verdi.

 

İlgili Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız

İlgili KDK Kararı için tıklayınız