HASTAYA REFAKAT EDEN MEMURLARA REFAKAT İZNİ VERİLMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMASINI TALEP ETTİK

Bilindiği üzere memurların yaşadığı sorunların bir diğeri de hastaya refakat eden memurların refakat süresinde kurumlarından izinli sayılıp sayılmayacağı konusudur. Bu konuda meri mevzuatımızda bir düzenleme bulunmamakta, yasal düzenleme olmadığından da keyfi uygulamalarla karşılaşılmaktadır.

Meri mevzuatımızda bir düzenleme olmadığından uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için Devlet Personel Başkanlığı çeşitli tarihlerde görüş yayınlamıştır. Bu görüşlere göre memurların yerleşim yeri sınırları içerisinde hastaya refakat etmeleri durumunda kurumlarınca gerekli kolaylığın sağlanması, yerleşim yeri dışında ise memurlara hastaya refakat etme konusunda herhangi bir kolaylık sağlanamayacağı, diğer bir ifadeyle yerleşim yeri dışında memurların hastalarına tedavi süresince refakat edemeyeceği belirtilmiştir. Devlet Personel Başkanlığı mezkur görüş yazılarında hastaya refakat konusunda mevzuatta bir hüküm bulunmadığını ve sorunun çözümü için mevzuatta düzenleme yapılması gerektiğini de ifade etmiştir.

Devlet memurlarının hastalanan yakınlarına(çocuk, eş, anne, baba gibi) tedavi süresince refakat etmeleri gerektiği izahtan varestedir. Her memur hastalanan çocuğunu tedavi ettirmek ve tedavisi süresince çocuğunun yanında refakat etmek zorundadır. Bu durum da memurlara gerek yerleşim yeri içerisinde gerek yerleşim yeri dışarısında tedavi süresinde refakat izni verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de mevzuatımızda ivedilikle düzenlemeye gidilmesi ve bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Sorumlu sendikacılık anlayışıyla Cumhurbaşkanlığı’na yazı yazarak, sorunun çözüme kavuşturulması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmasını talep ettik. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’na da yazı yazarak sorunun çözüme kavuşturulması adına Bakanlıkça çalışma yapılmasını talep ettik.

 

Cumhurbaşkanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız.