MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA ÇAN EĞRİSİ UYGULANSIN

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra teşkilatı şef ve memur kadrolarına yapılacak atamalar için  09.12.2018 Pazar günü yapılan görevde yükselme yazılı sınavının çan eğrisi puan sistemiyle değerlendirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.

Yazılı sınavda adaylara sorulan soruların oldukça zor olduğuna ilişkin sendikamıza birçok şikayet  ulaşmıştır. Yönetmelik ve kılavuz hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavında başarılı sayılmak için yazılı sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan alma şartı yer almaktadır. Her ne kadar baraj puanı 60 olarak belirlenmişse de soruların zorluğu göz önüne alındığında sınava katılan birçok adayın baraj altında kalarak başarısız sayılması ve başarılı aday sayısının ilan edilen kadro sayısından az olması  ihtimali söz konusu olacaktır.   

Bu sebeplerle; sınavın değerlendirilmesinde baraj uygulaması yerine sınava katılanların başarı ortalamasına göre  çan eğrisi sisteminin uygulanması mağduriyetin engellemesi için   hakkaniyet gereği olacaktır.  

İlgili yazımız için tıklayınız

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BARAJ DÜŞÜRÜLSÜN VE ÇAN EĞRİSİ UYGULANSIN   (14.12.2015)