ORTAOKULLARDA ÖĞRETMEN MAZERETLERİ DİKKATE ALINARAK DERS PROGRAMLARI HAZIRLANMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda, ders programları hazırlanırken öğretmenlerin mazeretleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ortaokullarda branş öğretmenlerinin okutacağı derslere göre haftalık ders programı hazırlanırken, öğretmenin engellilik durumu, süt izni kullanması, sağlık durumu gibi etkenler dikkate alınmalıdır.

Hali hazırda yürürlükte bulunan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği incelendiğinde branş öğretmenlerinin ders programları hazırlanırken, öğretmenlerin mazeretleri ayrıntılı olarak belirtilmiş ve ders programlarının öğretmen mazeretleri dikkate alınarak öğretmenler kurulunda hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir. Okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği incelendiğinde ise ders programlarının hazırlanması konusunda ayrıntılı bir açıklama bulunmadığı gibi öğretmen mazeretlerinin dikkate alınarak hazırlanacağına yönelik kısa bir açıklamaya yer verilmiştir. Kapsamlı bir açıklama yapılmadığı içinde öğretmen mazeretleri zaman zaman okul idareleri tarafından keyfi uygulamalarla dikkate alınmamaktadır. Uygulamada ki bu keyfi uygulamanın önüne geçmek adına ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde olduğu gibi öğretmenlerin mazeretleri yönetmelikte kapsamlı olarak belirtilmeli ve ders programlarının öğretmenler kurulunda görüşülerek hazırlanması gerektiği yönünde düzenleme yapılmalıdır.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.