ÖĞRETMENLERE NÖBET GÖREVİ VERİLMESİNDE DOKTOR RAPORLARININ DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere mevzuatımız gereği nöbet görevi verilmektedir. Öğretmenler okul müdürlüğü tarafından kendilerine verilen bu nöbet görevini belirtilen günde yerine getirmekte ve karşılığında 3 saat ek ders ücreti almaktadır. Öğretmenlere nöbet görevi verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri incelendiğinde doktor raporu ile nöbet tutmasında sakınca bulunanlara nöbet görevi verilip verilemeyeceğine dair bir düzenlemeye rastlanmamaktadır. Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle doktor raporu ile nöbet tutamayacağı belirtilen öğretmenlere nöbet görevi verilmek istenmesi açıkça sağlık hakkı, yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir. Bu mevzuatların tamamında ise doktor raporu ile nöbet tutamayacağı ifade edilen öğretmenler hakkında ne gibi biri işlem yapılacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum ise mevzuatlarda yapılan bir eksik düzenleme olup zaman zaman öğretmenleri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetleri önlemek adına mevzuatlarda gerekli düzenlemeler yapılmalı ve düzenleme yapılıncaya kadar valiliklere gereken talimat gecikmeksizin verilmelidir.

Örnek üzerinden inceleme yapacak olursak;

Örnek-1: Hamileliğin 16. haftasında doktor raporuyla düşük yapma tehlikesi olduğu belirtilen bir kadın öğretmene  nöbet görevinin verilip verilemeyeceği,

Örnek-2: Bel kısmında meydana gelen bir rahatsızlık nedeniyle, doktor raporuna binaen nöbet görevi verilmemesi gerektiği ifade edilen bir öğretmene nöbet görevi verilip verilmeyeceği,

Örnek-3: Bacak veya diz kısmında meydana gelen bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan bir öğretmene, doktor raporuna binaen bir yıl süreyle nöbet görevi verilmemesi gerektiği durumunda nöbet görevi verilip verilemeyeceği,

gibi durumlarda nöbet görevinin verilip verilemeyeceğine dair mezkur yönetmeliklerde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, sağlık durumu, kişilerin yaşamını devam ettirebilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, kişilerin sağlık hakkı, yaşam hakkı her şeyden önce geleceğinden, doktor raporuna binaen nöbet görevi verilmemesi gerekmekte olup gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.