EŞ DURUMU ATAMALARINA BAĞLI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE, ÖZEL DURUMLAR DİKKATE ALINMALIDIR

Her ikisi memur olan eşlerin, görev yerlerinin değişmesi durumunda 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre eşlere sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemelerde ise mezkur kanunda yer alan ifadeler genel hükümlere göre yorumlanarak ikinci giden eşe sürekli görev yolluğu ödemesinde harcırahın bazı unsurları eksik ödenmektedir. Oysa ki, her iki eşinde atamadan önceki ve sonraki görev yerlerinin dikkate alınarak oluşacak özel durumların sürekli görev yolluğu ödemelerinde dikkate alınması gerekmektedir. Oluşacak özel durumlara göre harcırah unsurlarının tam olarak mı, yoksa eksik olarak mı ödenmesi gerektiğine karar verilmelidir.

Sürekli görev yolluğu ödemelerinde yaşanan bu sıkıntıların çözüme kavuşturulması, mağduriyetlerin önlenmesi ve uygulamada birliktelik sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sendikamıza görüş verilmesini talep ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda;

  1. Eşlerden biri yer değiştirdiğinde diğer eşin eş durumundan yer değiştirmesi durumunda, eşlerin yer değiştirme tarihleri arasında geçen zamanın(1 ay, 3 ay, 6ay, 1 yıl gibi) yolluğun eksik mi yoksa tamamının mı ödenmesi gerektiğinin hesabında bir etkisi var mıdır?
  2. Her ikisi de memur olan eşlerin kurumlarınca görev yerlerinin değiştirilmesi durumunda;

          a) Eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi,

          b) Eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları,

          c) Eşlerin aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

          d) Eşlerin, farklı memuriyet mahallinden farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

durumunda ikinci sırada yer değiştiren eşe sürekli görev yolluğunun eksik mi yoksa tamamının mı ödenmesi gerekmektedir? Eşlerin eski ve yeni görev yerlerinin sürekli görev yolluğunun eksik veya tam ödenmesine etkisi bulunup bulunmadığı konularında Sendikamıza görüş verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.