İYEP KURSLARINDA YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARINA, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda, 2018-2019 öğretim yılında hafta sonlarında açılan İYEP kurslarında yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına görev verildiği, buna karşılık ise herhangi bir ücret ödenmediği yönünde bilgiler gelmektedir.

Hafta sonlarında açılan İYEP kurslarında, okulların temizliğinin yapılması, kaloriferinin yakılması gibi işler için görevlendirilen ve fiilen bu görevleri yerine getiren yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına ücret ödenmemesinin kabulü mümkün değildir. Toplu sözleşme hükümleri gereği hafta sonlarında açılan DYK kurslarında görev verilenlere 50 saate kadar fazla çalışma ücreti ödenirken İYEP kursunda görev alanlara bu ücretin ödenmemesi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hakkaniyete de aykırıdır. Zaman kaybetmeksizin mağduriyetlerin önünde geçmek, çalışanlara hakkını teslim etmek, çalışanlar arasında ki adaletsizliğe son vermek, çalışma barışını sağlamak adına İYEP kursunda görevlendirilen yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına da fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı, İYEP kurslarında görev verilen yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının hakkı olan fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi için mevzuatta düzenleme yapılıncaya kadar Valiliklere gereken talimatı vermelidir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.