TÜRKİYE KAMU-SEN EKİM AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2018 Ekim ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ekim 2018 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.121,08 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 6.496,35 Lira olarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %4,93 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %4,51 oranında yükselmiş ve 2.428,98 Lira olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2018 yılı Ekim ayında 2.367,89 Lira olarak tahmin edilmiştir. 

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ekim 2018 verilerine göre günlük 49,33 TL olduğu belirlenmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.479,99 TL olmuştur. 

Ekim 2018 itibarı ile ortalama 3.419,32 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %43,28’ini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 887,9 TL olarak belirlenen kira gideri ise Ekim 2018 ortalama maaşının %25,97’sine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %69,25’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %30,75’i kalmıştır. 

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ekim 2018 maaşından geriye yalnızca 1051,44 TL kalmıştır.  

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ: ” EK ZAM ISRARIMIZ BIKMADAN YILMADAN DEVAM EDECEKTİR” 

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sabit ve dar gelirlinin ekonomik tablosunu gözler önüne sererek “memur maaşı bir yılda toplam 585,91 TL eridi” dedi. 

Konfederasyon olarak ek zam konusunda ısrarlı olmaya devam edeceklerini belirten Kahveci şu şekilde açıklamasına devam etti: 

“Ocak ayından bu tarafa 4 kişilik ailenin aylık zorunlu harcamaları 1.027,56 TL zamlandı. Buna karşılık ortalama memur maaşına bütün enflasyon farklarıyla birlikte 441,65 TL artı. Dolaysıyla memur maaşı bu yıl net 585,91 TL eridi. Bu erimenin enflasyon farkıyla telafi edilmesinin imkanı yok. 

2018 yılının sonuna doğru yaklaşırken, memur ve emeklilerimizin kayıplarının hat safhaya ulaştığı görülmektedir. Yaşanan ekonomik gelişmeler karşısında kamu çalışanları ve emeklilerimizi bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla ek zam yapılması zaruri hale gelmiştir. 

Rakamlara bakıldığında dar ve sabit gelirlilerin yaşadıkları zorluklar net bir şekilde görülmektedir. Döviz kurunda geri çekilmeler olsa da harcama kalemlerinde yapılan zamlar, dar ve sabit gelirlilere miras kalmıştır. Buçuk zamma imza atanlar ortalarda yokken, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri için mücadele eden Türkiye Kamu-Sen ek zam için ısrarını bıkmadan ve yılmadan devam ettirecektir. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu dönemde ek zam konusu derhal hayata geçirilmeli, hem kamu çalışanları hem de piyasalar bir nebze olsun rahat nefes almalıdır.”