MESAİ SAATLERİ DIŞINDA YAPILAN DERSLERDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERE DE ARTIRIMLI EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİ VE HİZMET PUANI VERİLMELİDİR

Sendikamıza, mesai saatleri dışında yapılan derslerde görev alan öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında görev almadıkları gerekçesiyle ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmediği ve ek hizmet puanı verilmediği yönünde bilgiler gelmektedir.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan derslerde, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenmekte ve fazladan hizmet puanı verilmektedir. Ancak, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında diğer faaliyetler kapsamında ders okutan öğretmenlere ise herhangi bir artırım yapılmaksızın ek ders ücreti ödenmekte, hizmet puanı ise verilmemektedir. Aynı ortamda aynı işi yapan öğretmenler arasında yapılan bu ayrımın ise kabulü mümkün değildir ve eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda, destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi dışında, birçok eğitim faaliyetinde, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılmaktadır. Örneğin, açık mesleki liseler kapsamında mesleki ve teknik eğitim veren okullarda mesai saatleri dışında akşamları, cumartesi ve pazar günleri eğitimler yapılmaktadır. Aynı işi yapan yani mesai saatleri dışında kurslarda ders veren bir öğretmene iki katı ek ders ücreti veriliyor iken açık mesleki liselerin yüz yüze eğitiminde görev alan öğretmenlere iki katı ek ders ücreti verilmemesi büyük bir haksızlık ve huzursuzluk meydana getirmektedir. Bu haksızlığın kabulü de mümkün değildir.

Türk Eğitim Sen olarak, öğretmenlere yaşatılan  bu haksızlığa son verilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıda, mesai saatleri dışında hizmet veren tüm öğretmenlerin de destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenler gibi ek ders ücreti ödemelerinde iki katı ek ders ücreti uygulamasından yararlandırılması ve hizmet puanlarının da artırılmasını talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.