PANSİYONLU OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE DE EK HİZMET PUANI VERİLMELİDİR

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yatılı bölge ortaokullarında görev yapan öğretmenlere ek hizmet puanı verilmekte; ancak, pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere ise ek hizmet puanı verilmemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre yatılı bölge okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca 12 puan, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için ayrıca 6 puan verilmektedir. Mezkur yönetmelikle yatılı bölge okullarda görev yapan öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Ancak, bu ayrımcılık pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenler ile yatılı bölge okullarında görevlendirmeyle nöbet tutan, belleticilik görevi yapan öğretmenlere yapılmamıştır.

Yatılı bölge okullarında görev yapan öğretmenlere ek puan verilmesinin nedeni, pansiyona bağlı olarak bu öğretmenlere getirilen ek görevlerdir. Aynı ek görevler, yatılı bölge okulları dışındaki pansiyonlu okullarda görev yapan veya kadrosu başka okulda olup da pansiyonlu okullarda nöbet tutan, belletmenlik yapan öğretmenler tarafından da yapılmaktadır. Bu durumda, pansiyona bağlı olarak ek görevleri yerine getiren bu öğretmenler arasında ayrım yapılamayacak olup ayrım yapılması eşitlik ilkesinin de ihlali anlamına gelmektedir. Bu adaletsizliklerin giderilmesi içinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak; pansiyonlu okullarımızda görev yapan öğretmenler ile pansiyonda nöbet tutan, belletici olarak görev yapan öğretmenlerimizin de ek hizmet puanından yararlandırılmasını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.