DYK KURSLARINDA YETENEK DERSLERİNDEN DE KURSLAR AÇILMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda açılacak olan destekleme ve yetiştirme kurslarında okul/kurumlar bünyesinde okutulan tüm derslerden kurslar açılabilmektedir. Hangi derslerden kurs açılacağı konusunda öğrenci tercihleri dikkate alınarak okul/kurumun imkanları ölçüsünde okul yönetimince karar verilecektir.  Geçen yıllarda kurs açılan dersler incelendiğinde ise genellikle liselere yerleştirme sınavı ve ÖSYM sınavlarında soruların sorulduğu Türkçe, matematik, İngilizce, edebiyat, fizik, kimya gibi temel derslerden kurslar açılmıştır.

Oysa ki, kurslarda ders seçimi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmazken genel yetenek dersleri görmezden gelinmiş, okul yönetimlerince genel yetenek derslerinden minimum düzeyde kurslar açılmıştır. Oysa ki, genel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan okulların ve üniversitelerinde olduğu unutulmamalıdır. Genel yetenek sınavıyla öğrenci alan kurumlar;

1-Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liseleri;

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılmakta ve bu tür okullara alınacak öğrenciler yetenek sınavı ile belirlenmektedir.

2- Üniversiteler;

Üniversitelerin bazı bölümlerine(beden eğitimi gibi) ise özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS'ye girmek ve her yükseköğretim kurumunun baraj olarak kabul ettiği puanı geçmek gerekmektedir. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülmektedir.

Bu bağlamda; hem liselere hem de üniversitelerin yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine yetenekli olan öğrencileri keşfetmek ve bu lise ve üniversitelere girebilmelerini sağlamak amacıyla özellikle beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinden yetiştirme kursları açılmalıdır.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.