ENGELLİ PERSONELLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILMALI, ENGELLER KALDIRILMALIDIR

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nda da her kademe de çalışan engelli personeller bulunmaktadır. Sendikamıza ise engelli personellerin çalışma şartlarının engel durumuna göre düzenlenmediği, görev verilirken engel durumlarının dikkate alınmadığı yönünde bilgiler gelmektedir.

Yaşayan her insanın bir engelli adayı olduğu günümüzde engelli personellerin çalışma ortamlarının engel durumuna göre düzenlenmesi, iş yerine geliş ve gidişlerde gereken kolaylığın sağlanması, görev verilirken engel durumunun dikkate alınarak gerçekleştirebileceği türden görevlerin verilmesi gerektiği hem yasal açıdan hem de insanlık açısından bir zorunluluktur. Halen yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre engelli personellere gereken her türlü kolaylık sağlanmalı, çalışma şartları kolaylaştırılmalıdır.

Sorumlu sendikacılık anlayışıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak yasal mevzuat uyarınca, engelli personellerin çalışma şartlarının kolaylaştırılması konusunda valiliklerin uyarılmasını istedik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.