İLKOKULLARDA AÇILACAK KURSLARDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME YÖNERGESİ KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR KAPSAMINA ALINMALIDIR

31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile öğretmenlere ek ders ücreti ödemelerine ilişkin kararda değişikliğe gidilerek ilkokulların 3. ve 4. sınıflarında Türkçe ve Matematik derslerinden sınıf öğretmenlerine kurs açma hakkı verilmiştir. Yapılan bu değişiklik kamuoyunda olumlu karşılanmış; ancak, yeterli görülmemiştir. İlkokullarda açılacak olan bu kursların diğer okul/kurumlarda açılan kurslar gibi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi kapsamına alınması beklenmektedir. Zira, diğer okul/kurumlarda açılan kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenmektedir. Bu haliyle ise ilkokullarda açılacak kurslarda görev alacak öğretmenlere ek ders ücreti artırımlı ödenmeyecektir. Bu durum Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve hakkaniyet gereği adaletin sağlanması için ilkokullarda açılacak olan bu kursların da diğer kurslar gibi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi kapsamına alınması gerekmektedir.

2018-2019 Öğretim yılının kısa bir süre sonra başlayacak olması, destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi kapsamında açılacak olan kurslarında Ekim ayı başında başlayacağı dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin(yönerge değişikliğinin) ivedilikle yapılması büyük önem arz etmektedir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.