SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞTIKLARI SÜRELER, HİZMET SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMALIDIR

Sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenliğe başlamadan önce özel öğretim kurumlarında(dershaneler, etüt eğitim merkezleri vb.) çalıştıkları süreler hizmet süresinin hesabında dikkate alınmalıdır. Bu sürelerin hizmet süresinin hesabında dikkate alınması, sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarında artış sağlanmasına da olanak tanıyacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin özel okullarda çalıştıkları süreleri hizmet sürelerinin hesabında dikkate alırken dershaneler, etüt merkezleri gibi özel öğretim kurumlarında çalışılan süreleri dikkate almamaktadır. Bu durum ise bugüne kadar sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Bu mağduriyetin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadarki uygulamalarında 657 sayılı DMK’nın 36. maddesinde ifade edilen “özel okul” kavramını dar anlamda yorumlamış, sadece özel okullarda çalışılan süreleri dikkate almıştır. Oysa ki, madde de geçen “özel okul” ibaresinin yorumu Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 20.10.1995 tarih, 1994/488E. ve 1995/728K. sayılı kararında özetle “Bütün bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, c/5 fıkrasındaki "özel okul" ibaresinin dar anlamda değil, "özel öğretim kurumu" anlamında anlaşılması gerekmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir. Mahkeme kararında “özel okul” ibaresinden “özel öğretim kurumu” ifadesinin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Benzer yorumlamalar Danıştay’ın diğer kararlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İntibak” bülteninde de yer almaktadır.

Tüm bu anlatılanlar uyarınca, “özel okul” ibaresinden “özel öğretim kurumu” ifadesinin anlaşılması gerekmekte olup sözleşmeli öğretmenlerin dershanelerde, etüt merkezlerinde vb. geçen sürelerinin 2/3 ünün hizmet süresinin hesabında dikkate alınması, buna binaende ücretlerinin yeni belirlenen toplam hizmet süresine göre ödenmesi gerekmektedir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.