ŞUBEMİZİN BASIN AÇIKLAMASINA İSTİNADEN AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şubemizin yerel gazetelerde haberi yapılan basın açıklamalarının rektörlüğün manevi kişiliğini zarara uğrattığı gerekçesiyle 1.000,00 TL. manevi tazminat talebiyle sendikamız aleyhine dava açmıştı. Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/481 E., 2018/229 K. sayılı ve 16.05.2018 tarihli kararıyla davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, sendikal hakların mevzuat hükümleri ile güvence altına alındığı, şubemizin yaptığı basın açıklamasının sendikal faaliyet kapsamında olduğu, temsil makamını oluşturan sendika şubesinin bulunduğu makam itibarıyla idareyi eleştirmesinin tabi olduğu, basın ifadesinde yer alan açıklamaların eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığı ve hakaret içermediği belirtilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız