MEB UNUTTUĞU LİSANS TAMAMLAMAYI TEKRARDAN GÜNDEMİNE ALMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık yirmi yıl önce yapılan ve aradan geçen süreçte unutulan lisans tamamlama eğitimlerini, MEB tekrardan gündemine almalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan lisans eğitimini tamamlamamış 2 veya 3 yıllık eğitim enstitüsü, 3 yıllık sağlık eğitim enstitüsü, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunu öğretmenlerimiz bulunmaktadır.

Bu öğretmenlerimiz için en son lisans tamamlama eğitimleri yaklaşık 20 yıl önce yapılmış olup aradan geçen süreçte bu konuda bakanlığınızca herhangi bir lisans tamamlama eğitimi yapılmamıştır.

 

Aradan geçen 20 yıllık süreçte bakanlığınızca yapılan çalışmaları incelediğimizde;

  1. 2002 Yılında; lisans tamamlama programlarının bakanlıkça düzenleneceği belirtilerek, lisans tamamlama programına katılmak isteyenlerin tespitinin yapılması istenmiştir.
  2. 2004 Yılında; bakanlığınız internet sitesinden yapılan açıklamada, 2+2, 3+1 lisans tamamlama programları açılmasına yönelik çalışmaların henüz sonuçlanmadığı, söz konusu çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde Valilikler/İl Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyuru yapılacağı bildirilmiştir.
  3. 2006 Yılında; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesiyle mutabakat sağlandığı belirtilerek lisans tamamlama eğitimlerine katılmak isteyenlerinin tespitinin yapılması istenmiştir.
  4. 2013 Yılında ise uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama programlarının açılmasının düşünüldüğü belirtilerek eğitimlere katılmak isteyenlerin tespit edilmesi istenmiştir.

2013 Yılından sonra ise bakanlığınızca yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Oysa ki, halen bakanlığınızda bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlerden lisans tamamlama eğitimi almak isteyen öğretmenler bulunduğu da bilinmekte olup bu taleplerinin bakanlığınızca karşılanması gerekmektedir.

Kısacası, yirmi yıldır unutulan, son beş yılda hiçbir çalışma yapılmayan lisans tamamlama eğitimlerinin bakanlıkça tekrardan gündeme alınması ve mümkün olan en kısa sürede lisans tamamlama eğitimlerinin başlatılması gerekmektedir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.