İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİKLERİNDE 31 ARALIK TARİHİ ESAS ALINSIN

Türk Eğitim-Sen, 14.05.2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak, isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilmek için çalışılması gereken sürenin hesabında 31 Aralık tarihinin baz alınmasını istedi.

Yazıda; yönetmelik hükmü gereği 30 Eylül tarihinin baz alınmasından dolayı öğretmenlerin  kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunamayacakları ve  mağduriyet yaşayacakları belirtildi.

Coğrafya ve Sosyal Bilgiler alan öğretmenliklerine atamaların 2015 yılının Ekim ayı içinde yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu öğretmenlerimiz 30 Eylül tarihinin dikkate alınması nedeniyle, üç yıllık çalışma süresini tamamlamadıkları için, 2018 yılı il içi ve iller arası isteğe bağlı başvuru yapma hakkına sahip olamayacaklar. Bu bağlamda, öğretmenlerimizin il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değişikliği işlemlerinde mağduriyet yaşamalarının engellenmesi için çalışma sürelerinin hesabında 30 Eylül tarihi yerine 31 Aralık  tarihinin esas alınmasını talep ediyoruz” denildi.

 

14/05/2018 tarihinde MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

08/03/2018 tarihinde MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız