2018 Yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Ve Görevlendirme Kılavuzu

Kılavuz İçin Tıkayınız

Ek 1-2-3-4 İçin Tıklayınız

Ek 5 İçin Tıklayınız 

Not : 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usülleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler de başvuru yapabileceklerdir.