YURT-KUR’DA KURUM DIŞI, SINAVSIZ YURT MÜDÜRÜ ATAMALARINA SON VERİLSİN

638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu değişiklikle  yurt müdürü olarak görev yapanların araştırmacı kadrolarına atanmalarıyla yurt müdürlüklerinde oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla yurt müdürlerinin bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir başvuru, değerlendirme ve sınav şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartlarını taşıyanlar arasından sınavsız yurt müdürü ataması yapıldığı bilgileri sendikamıza ulaşmaktadır.

Kaldı ki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2018 yılında görevde yükselme sınavı yapılacağını belirtmesine rağmen kurum dışından, sınavsız  yurt müdürü atamalarına  son sürat  devam edilmektedir.

Bu sebeple Türk Eğitim-Sen olarak; kurum dışından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartlarını taşıyan ve kurum dışı personeller arasından  yapılan sınavsız yurt müdürü  atamalarına bir an önce son verilmesi hususunda;  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız