ŞOFÖR KADROSUNDA GÖREVLENDİRİLEN YHS PERSONELİN KADROYA GEÇİŞ SÜRELERİ UZATILDI

Bilindiği üzere, MEB tarafından Valiliklere gönderilen 04.01.2017 tarih ve 166403 sayılı “Görevlendirme Şoförler” konulu yazıda, il/ilçe Müdürlüklerinde yardımcı hizmetler sınıfında olup görevlendirme ile fiilen şoför olarak görev yapan personelin, şoför unvanına atanma talepleri alınarak, 20.02.2017 tarih ve 2162289 sayılı makam onayı ile şoför unvanına atamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak, Bakanlığa gelen taleplerde sehven gönderilmesi unutulan personelin olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle MEB tarafından Valiliklere 23.03.2017 tarih ve 3920080 sayılı “Görevlendirme Şoförler” konulu yeni bir yazı gönderilerek, kadrosu şoför unvanında olmadığı halde halen fiilen şoför olarak görev yapan personelden (daimi işçi, işçi, hizmet alımı yönüyle çalışanlar ve 4/c geçici sözleşmeli personeller hariç) evrakları sehven gönderilmeyenlerin, kadrosu il emrinde olduğu halde farklı kurumlarda görev yapanların ve 04.04.2017 tarihi itibarıyla Devlet memurluğundaki hizmet süresi üç yılı tamamlayanların diplomaları, görevlendirme onayları (04.01.2017 tarihinden önce alınmış onaylar) dilekçeleri ve sürücü belgelerinin birer örnekleriyle beraber MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne 04.04.2017 tarihine kadar gönderilmesi istenmiştir. 

Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa bağlı kurumlarda yardımcı hizmetler kadrosunda olup, uzun süredir görevlendirme yoluyla genel idari hizmetler sınıfının görevlerini yerine getiren personele de bir defaya mahsus olmak üzere genel idari hizmetler sınıfı kadrolarına geçiş hakkının verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu hususta daha önce Bakanlığa gönderdiğimiz yazı ile talepte bulunmuştuk. Bakanlığın, talebimiz doğrultusunda aynı hakkı yardımcı hizmetler kadrosunda olup, uzun süredir görevlendirme yoluyla genel idari hizmetler sınıfının görevlerini yerine getiren personele de vermesi hakkaniyetin gereğidir. 

 

MEMURLUK YAPAN YHS PERSONELİNE DE BİR KEREYE MAHSUS GEÇİŞ HAKKI İSTEDİK
 

Bakanlığın Süre Uzatımı İle İlgili Yazısı İçin Tıklayınız