DOÇENTLİK SINAVINDA MAĞDURİYET

Bilindiği üzere, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nde, Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusunun, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edeceği düzenlenmiştir. Ancak, 2015 yılı Ekim ayında başvurusu alınan Doçentlik Sınavına ilişkin yayın aşaması sonuçları ile sözlü sınav tarihlerinin Ağustos ayı içinde açıklanması gerekirken, bu açıklamalar Şubat-Mart 2017 döneminde yapılmıştır. Bu sebeple, Eylül-Ekim 2016 tarihlerinde sözlü sınava girmeleri gereken adaylar, Şubat-Mart 2017 tarihlerinde sınava girebilmişlerdir. Bu durum tüm adayların bir dönem gecikmeli olarak sınava girmesine neden olmuştur. Yönetmelikte, eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan adayın, sözlü sınava en erken iki dönem; ikinci kez başarısız bulunan adayın ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabileceği düzenlenmiştir. Bu sebeple, 2015 yılı Ekim ayında başvurusu alınan Doçentlik Sınavına bir dönem gecikmeli olarak giren ve başarılı olamayan adaylara, ancak 2018 yılı Nisan ayında başvuruda bulunabilecekleri bildirilmektedir. Bu durum, adaylar açısından hem zaman hem de hak kaybına neden olmakta ve mağduriyet yaratmaktadır. 
Türk Eğitim Sen olarak, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda, 2015 yılı Ekim ayında Doçentlik Sınavına başvuruda bulunan ve sözlü sınavda başarılı olamayan adayların durumunun, sözlü sınavın gecikmeli yapılmasından dolayı mağduriyet yaşamamaları açısından tekrar değerlendirilerek, bu durumda olan adaylara 2017 yılı Nisan ayında yeniden sözlü sınava başvuru hakkı verilmesi hususunda talepte bulunduk. 

İlgili yazımız için tıklayınız