NÖBET GÖREVİ VERİLMEYEN 4-B VE 4-C’LİLER İÇİN DİLEKÇE GÖNDERDİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2017/1 sayılı genelgesiyle Bakanlıkta çalışan 4-B’li ve 4-C’li personele nöbet görevi verilmeyeceğine dair bir hüküm koyulmuştur. 
Hatırlanacağı üzere 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme de 4-C’li personele fazla mesai ücreti ödenebileceği, dolayısıyla bu personele fazla mesai yaptırılabileceğine dair bir hüküm eklenmiştir. Bu da 4-C’li personele nöbet görevi verilebilmesinin önünü açmıştır. 
4-B’li personelin ise bu yönde bir kısıtlaması bulunmamaktadır. 4-B’li personel Sağlık Bakanlığı ve bir çok Bakanlıkta nöbet görevi yapıp bunun karşılığında fazla mesai ücreti alabilmektedir. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı böyle bir uygulama ile 4-B ve 4-C’li personeli mağdur etmektedir.
Türkiye Kamu-Sen olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na dilekçe yazarak böyle bir genelge hükmünün hukuki gerekçesinin bizlere açıklanmasını, şayet bir hukuki gerekçesi yok ise bu keyfi durumun ortadan kaldırılarak yaşanması muhtemel mağduriyetlerin giderilmesini, sözleşmeli ve geçici personelin nöbet görevi alarak bu haklardan faydalanmasını talep ettik.