4/C’Lİ STATÜDE ÇALIŞAN PERSONELİN EK ÖDEMELERİNDEN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN İADESİ İÇİN DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere, 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele, 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca ek ödeme (denge tazminatı) ödenmektedir. Ancak, her ay ödenen ek ödeme miktarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 4/A (kadrolu memur) ve 4/B (sözleşmeli personel) statüsünde istihdam edilen personele ödenen ek ödemeden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. 4/C’li personele yapılan ek ödemenin ise diğer kamu personeline ödenen ek ödemeden nitelik bakımından hiçbir farkı bulunmamaktadır. Buna karşılık, daha düşük gelir düzeyinde bulunan 4/C’li personelden gelir vergisi kesintinin yapılması eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Türk Eğitim Sen olarak, emsal teşkil etmesi bakımından 4/C statüsünde görev yapan bir üyemiz adına açtığımız davada, ek ödemeden haksız yere yapılan gelir vergisi kesintilerinin iadesini talep ettik. 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız