KEYFİ VE HUKUKSUZ GÖREVDEN ALMALAR KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kamuda yaşanan görevden almalara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Genel Başkan Koncuk açıklamasında şu satırlara yer verdi;
"15 Temmuz günü yaşanan ve Türk tarihine kara bir leke olarak geçen darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında yoğun bir şekilde görevden almaların başladığı görülmektedir. Görevi ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun Anayasa ile oluşturulan hür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya, millet iradesini yok ederek, zor kullanarak ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışan darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılması en büyük temennimizdir.   
Bu dönemde ülkemiz üzerine kurgulanan kirli planların bozulması adına, milletçe birlik ve beraberliğe, huzur ve güven ortamına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz da açıktır. Kamu düzeninin sağlanması, toplumumuzun yaşadığı ağır travmanın atlatılarak normal hayata dönülmesi noktasında kamu hizmetlerinin eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi, kritik bir rol oynamaktadır.
Ancak bütün kamu kurumlarında başlatılmış olan ve sonuçları henüz kestirilemeyen bu görevden alma uygulamaları, kamu görevlileri arasında büyük bir tedirginliğe ve korkuya yol açmaktadır. Bu noktada gerçekleştirilen uygulamaların demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi ve mesnetsiz iddialara, asılsız bilgi ve belgelere dayalı olarak görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirilmemesi çalışma barışının korunması, milli birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi adına son derece önemlidir. 
Türk milleti, 15 Temmuz günü tarihi bir sınavı başarıyla vermiş ve iradesine karşı girişilen silahlı saldırıyı, feraseti ve cesareti ile bertaraf etmeyi başarmıştır. Kuşkusuz ki bu başarıda, görevlerini layıkıyla yerine getiren, her türlü olumsuz koşula rağmen kamu hizmetlerini sürdürerek devlet mekanizmasının işlemesine ve ülkenin bir kaos ortamına sürüklenmesine engel olan kamu görevlilerimizin payı büyüktür.  
Bu kapsamda, yaşadığımız bu ağır travma sürecinde, böylesine önemli bir rol üstlenmiş bir kesimin geniş bir bölümünün darbe taraftarı, terör örgütü üyesi gibi algılanmasına sebep olacak bir muameleye tabi tutulmaması gerekmektedir. Uzunca bir süreden beri kamu görevlilerinin iş güvencelerinin kaldırılmasına yönelik bir takım çalışmalar yapıldığı hepimizin malumudur. Bu alçak darbe girişiminin ve buna bağlı olarak yaşanan görevden almaların, memurların iş güvencelerinin kaldırılması için bir gerekçe olarak ortaya konulmaması; hukuk sisteminin, adil ve tarafsız bir şekilde işletilerek darbeye karışan kişilerin cezalandırılması, ilgisi bulunmayan kamu görevlilerinin ise bir an önce görevlerinin başına dönmesinin sağlanması, kamu düzeninin verimi ve kamu görevlilerinin yaşadığı tedirginliğin giderilmesi bakımından hayati bir adım olacaktır.
Görülmektedir ki, kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan bu sürecin, asılsız dedikodulara dayalı görevden alma boyutuna ulaşarak kamu görevlileri üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaması, kamuda çalışma barışının bozularak bir muhaberat devleti anlayışına geçilmemesi, gerçekleştirilecek kovuşturmaların hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yürütülmesi ve kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.
Yaşananlar, millet ve devlet olarak ağır bir demokrasi sınavından geçtiğimizi göstermektedir. Türk milleti 15 Temmuz’dan bu tarafa ortaya koyduğu duruşu ile bu sınavı başarı ile vermiştir. Siyasetin de adalet terazisini bozmadan, hukuk çizgisinden sapmadan bu süreci başarıyla tamamlayacağına; kamudaki görevden almaları muhalefeti susturma, sindirme ya da kamuda yandaş bir kesim oluşturma gayretlerine dönüştürmeksizin, gerçek anlamda darbeci ve teröristleri kamudan ayıklama aracı olarak kullanacağına inanıyor, bu uygulamaların bir an önce yargı boyutuna taşınarak tereddütlerin ve tedirginliklerin son bulmasını istiyor ve bekliyoruz.
Türkiye ve tüm vatandaşlarımız artık huzuru özlemekte, gerek genel gerekse kamu hayatında kaosun son bulmasını istemektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak milletimizin topyekûn olarak huzuru ve mutluluğu hak ettiğine inanıyoruz" dedi.