ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ 11. TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ 11. TEMSİLCİLER KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ (27 Haziran – 02 Temmuz 2016 / Bakü – Azerbaycan)

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin 11. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı 27 Haziran 2016 – 02 Temmuz 2016 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmıştır.

Toplantıya; ev sahipliği yapan Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı ile birlikte, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğine üye olan kuruluşlardan Türk Eğitim Sen, Kazakistan Eğitim ve İlim Çalışanları Sendikası, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve İlim Çalışanları Sendikası, Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü, Makedonya Ufuk Derneği genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katılmıştır.

Toplantı sonunda aşağıdaki konuların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

1-   Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin de projede ortak olduğu; UNESCO’nun 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan etmesi sebebiyle, Hoca Ahmet Yesevi anısına, Türk Eğitim Sen tarafından 24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya/ Türkiye’de yapılacak olan  “Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi” memnuniyetle karşılanmıştır. Kongrenin amacına ulaşması, başarılı bir şekilde sonuçlanması için her türlü tedbirin alınacağı üye kuruluşlar tarafından taahhüt edilmiştir.

2-Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne üye olan kuruluşlar arasında ikili ilişkilerin üst seviyelere çıkması için karşılıklı projelerin yapılması tavsiye edilmiştir.

a-) Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne üye olan ülkeler ve eğitim sendikalarına mensup eğitim çalışanları arasında kültürel yakınlık ve eğitim işbirliğinin sağlanabilmesi için, eğitimciler arasındaki değişim programlarının ilgili hükümetler nezdinde girişimlerde de bulunarak hayata geçirilmesi tavsiye kararları arasında yer almıştır.

b-) Türk Dünyası’nda eğitim kurumları ve eğitim çalışanları arasında söylem birliğinin inşası maksadıyla, ortak eğitim müfredatlarının hazırlanması için komisyonlar kurulması, ileriki yıllarda ortak müfredat ve ortak ders kitaplarının sayısının artırılabilmesi için çalıştaylar ve bilimsel toplantıların yapılması tavsiye edilmiştir.

c-) Sendikal alanda  bilgi, tecrübe ve mevzuat paylaşımına imkan sağlayacak organizasyonların sayısının artırılması tavsiye edilmiştir.

3- UAESEB üyesi kuruluşların, ülkelerinde yaşanan acıları paylaşıyoruz.

a-) Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ Bölgesi’ni işgalini ve bu işgal sırasında Hocalı ’da sivil soydaşlarımızın topluca katledilmesini kınıyoruz. Karabağ’ın işgali koşulsuz bir şekilde bir an önce son bulmalı, kadim Azerbaycan toprağı olan Karabağ gerçek sahibine geri verilmelidir.

b-) Terör olaylarında hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller için Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü bir devlet olduğuna ve bölücü terör örgütlerinin en kısa zamanda kökünü kazıyacağına inancımız tamdır.

c-) Bir insanlık suçu olarak kabul ettiğimiz terörün kaynağı ve hedefi ne olursa olsun şiddetle telin ediyor, ayrıca acımasız küresel rekabetin bir aracı olarak kullanılan terörü, küresel barışın önündeki en önemli engellerden birisi olarak kabul ediyoruz. Tüm ülkeleri terör ve terör örgütlerine karşı koşulsuz işbirliğine davet ediyoruz.

d-) Irak ve Suriye’de devam eden savaş, terör ve çatışmalar başta  yüzbinlerce Türkmen olmak üzere milyonlarca masum sivil vatandaşın  yaşadıkları bölgeleri ve evlerini terk etmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu sonucun en fazla mağduru ise çocuklardır. Özellikle öğrenim yaşında olan çocuklar, eğitim hakkından mahrumdur. Ortadoğu’da yaşanan insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Savaşın asıl mağdurları haline gelmiş olan Türkmen soydaşlarımız ve diğer sivil ahalinin evlerine geri dönebilmeleri ve mülteci olarak bulundukları ülkeler ve bölgelerdeki insani ihtiyaçlarının giderilmesi için uluslararası kuruluşlar ve ilgili ülkeleri göreve çağırıyoruz.

4- Küresel ekonomik krizler, ülkelerin almış olduğu ekonomik tedbirler ve uyguladığı politikalar sonucunda eğitim çalışanları hak ettiği ekonomik kazancı elde edememektedir.  Geleceğin mimarı olan öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim çalışanları meslek onuruna yakışır, ekonomik ve sosyal haklara kavuşturulmalıdır.

5- Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin 12. Temsilciler Kurulu İstişare Toplantısı’nın Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir.

 

  Sattar MOHBALIYEV                                                   Maira  AMANTAYEVA

Azerbaycan Tahsil İşçileri                                             Kazakistan Eğitim ve Bilim

 Azad Hemkarlar İttifakı                                                      Çalışanları Sendikası

        Genel Başkanı                                                                Genel Başkanı

 

Asilbek TOKTOQULOV                  Elvin Hasan            Abdulselam BAYRAKTAR         

Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim          Ufuk Derneği              Irak Türkmen Eğtimciler

ve  Bilim  Çalışanları Sendikası         Genel Başkanı              Öğretmen Örgütü

          Genel Başkanı                                                              Genel Başkanı

 

                                                         İsmail KONCUK

                                                        Türk Eğitim- Sen,

                                                   Türkiye Kamu – Sen ve

                               Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği

                                                           Genel Başkanı