YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN ÜCRETİ ÖDENECEK

2016-2017 yıllarına yönelik toplu sözleşme metninin Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel başlıklı 23. Maddesi ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı ve Yaygın Eğitim Kurumları Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanunda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.’’ şeklindedir. Türk Eğitim-Sen olarak hafta içi çalışma saatleri dışında okul ve kurumlar bünyesinde açılan yetiştirme kurslarında görev alan destek hizmetlerini yürüten personele kurs merkezlerinde görev yapmaları karşılığı 2016-2017 yıllarına yönelik toplu sözleşme metninin 23. Maddesi doğrultusunda  ödenmesi gereken   fazla çalışma  ücretlerinin zamanında ödenmemesi sebebiyle 04/05/2016 tarih 395  Sayılı yazıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 09.05.2016 tarihinde 45516914-110.11.05-(460-278)-4206 sayılı yazıyla cevaplandırılmıştır. Bu cevabi yazıya göre 2016-2017 yıllarına yönelik toplu sözleşme metninin Kurs Merkezlerinde Görev Yapan Diğer Personel başlıklı 23. Maddesi  çerçevesinde söz konusu kursların açıldığı merkezlerde görev yapan yönetici ve öğretmenler haricindeki diğer memurlara  mesai saatleri dışında fiilen yapmış oldukları fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. 


YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİ İSTEDİK


İlgili cevabi yazı için tıklayınız.