TÜRK EĞİTİM-SEN İLE ROMANYA ÖZGÜR EĞİTİM SENDİKASI FEDERASYONU ARASINDA ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANDI.

Türk Eğitim-Sen ile Romanya Özgür Eğitim Sendikası Federasyonu arasında 19 Şubat 2016 tarihinde Antalya’da bir ortaklık anlaşması imzalandı. 
Türk Eğitim-Sen adına Genel Başkan İsmail Koncuk, Romanya Özgür Eğitim Sendikası adına  Genel Başkan Simion Hancescu’nun imzaladığı protokole göre; her iki sendika üyelerinin haklarını ve çıkarlarını koruma ve geliştirme hususlarında aynı görüşü paylaştığını deklare ederek, üyeleri için projeler geliştirecek, araştırma yapacak, hayat boyu öğrenme kapsamında en iyi uygulama ve eğitimleri karşılıklı olarak değiştirmek üzere mesleki eğitimler verecekler. 
İmza töreninde konuşma yapan Genel Başkan Koncuk, “Türk Eğitim-Sen olarak, uluslararası alanda da zaman zaman çalışmalar yapmak gerektiğine inanıyoruz. Hatta bu sebeple oluşturduğumuz Uluslararası Avrasya Eğitimciler Sendikası Birliği var. Azerbaycan, Kazakistan, Irak,  Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Makedonya bu birliğin üyeleridir. Bu kapsamda Romanya Eğitim Sendikası ile bir iş birliği protokolü imzaladık. İnanıyorum ki; sendikalarımız arasında kurulan bu işbirliği, her iki ülkenin çalışma hayatı ve sendikal faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçte Türk Eğitim-Sen ve Romanya Özgür Eğitim Sendikaları Federasyonu olarak karşılıklı ziyaretler ve yürütülecek ortak projeler vasıtasıyla ciddi bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağımıza inanıyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Protokol metni için tıklayınız.