ÜNİVERSİTELERDEKİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINDA ÇAN EĞRİSİ İSTEDİK

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Yazılı sınav” başlıklı 10. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.” Denilmektedir. Yönetmelikte, bu sınavlarda başarılı sayılmak için yazılı sınavdan en az 70 puan almak şartı yer almaktaysa da bu puanın yüksek olmasından dolayı görevde yükselme sınavına katılan çok sayıda aday, barajın altında kalarak başarısız sayılmakta ve görevde yükselemedikleri için mağdur olmaktadır.  Ayrıca, sınavın değerlendirmesinin çan eğrisi sistemine göre yapılması hakkaniyet gereğidir.

Türk Eğitim-Sen olarak YÖK ve Üniversite Rektörlüklerine gönderdiğimiz yazıda,  gerekli yasal düzenlemenin yapılarak, görevde yükselme sınavında başarılı sayılmak için baraj puanın düşürülmesi ve sınavın değerlendirilmesinin çan eğrisi sistemine göre yapılması hususunda talepte bulunduk.

 

YÖK’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Rektörlüklere yazdığımız yazı için tıklayınız