YER DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SÜRE HESABINDA 31 ARALIK TARİHİ BAZ ALINMALIDIR

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 52. Maddesi uyarınca, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde 30 Eylül tarihinin esas alınması nedeniyle hizmet süresi hesabında bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Çeşitli nedenlerle hizmet süresi eksik kalan öğretmenlerimiz yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır. 
Öğretmenlerin yer değişikliği yapabilmesi için çalışılması gereken süre hesabında 31 Aralık tarihinin baz alınması hususunda Bakanlığa göndermiş olduğumuz yazıya halen cevap verilmemiş olduğundan, aynı hususta tekrar talepte bulunduk. 

İlgili yazımız için tıklayınız