DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA DERS SAYISI KOTASININ ARTTIRILMASINI İSTEDİK

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü;  2015-2016 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzunda Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabileceği hükmüne yer vermiştir. Bu hükme göre Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında uygulanan 3 ders kotası öğrencilerin ihtiyacı olan dördüncü dersi seçememesine neden olmaktadır. Örneğin öğrenciler Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi dersleri yanında İngilizce, İnkılap Tarihi gibi dersleri de almaya ihtiyaç duydukları görülmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ile kursta açılacak ders saati belirlenmesine rağmen ders sayısı Bakanlığın takdirine bırakılmıştır.  Bu durumda örneğin bir dersten 4 saate kadar açılması yerine 2 veya 3 saat açılıp öğrencilere daha fazla ders seçme imkanı sunulması Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının amacına daha çok hizmet edeceği düşünülerek haftalık toplam ders saatlerinin sabit kalarak ders saatlerinin azaltılması suretiyle daha fazla ders seçme imkanının sunulması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlıktan yazılı  talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız